Decidim Catalunya

Seminari Web

Contingut del seminari web

icona Què és

Què és i quina funció fa

icona tasques

Característiques

icona funcionament

Configuració i primers passos

icona rols

Tipologia de persones usuàries

icona digitalització

Gestió de casos

icona casos

Casos d’ús