EACAT

Seminari Web

Contingut del seminari web

Mòdul de configuració

Catàleg de tràmits

Tramesa genèrica

Mòdul de registre

Casos d’ús