Seminari Web

eNOTUM

Contingut del seminari web

Què és una notificació electrònica?

Què és eNOTUM?

Rols del servei

Casos d’ús