Dret d’informació i tractament de dades de caràcter personal

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable del Tractament:
Direcció-Gerència del Consorci Administració Oberta de Catalunya

Dades de contacte del DPD:
C/Tànger, 98 baixos 22@, 08018 Barcelona A/e: dpd@aoc.cat Telèfon: 93 2722500

Finalitat del Tractament:
Portar a terme el control, seguiment i l’organització de cursos i altres activitats de formació del Consorci AOC. Gestió de la plataforma Campus (campus.aoc.cat).

Base Jurídica:
Consentiment del propi interessat.

Drets:
Té dret a retirar el consentiment i a suprimir, oposar-se, portar, limitar, accedir i rectificar les seves dades dirigint-se a la seu electrònica del Consorci AOC, així com a presentar una reclamació front l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades sens perjudici que es posi en contacte amb el DPD amb caràcter previ a la presentació de la mateixa.

Informació Addicional:
Pot consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades consultant el Registre de l’Activitat del Tractament “Activitats de Formació” de la seu electrònica del Consorci AOC.